Transparencia

APARTAT

TRANSPARÈNCIA

FES SCROLL PER CONTINUAR

ESTATUTS

JUNTES I ASSEMBLEES

ACTA NÚM. 58 [03/06/2022]
ACTA NÚM. 59 [22/06/2022]

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL PER A COL·LEGIATS

ESPECIAL DELINEANTS ASSEGURANÇA DE R.C.P. PER A COL·LEGIATS

El Col·legi de Delineants de Tarragona, conjuntament amb la resta de col·legis catalans i mitjançant el Consell de Col·legis de Catalunya, han subscrit una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil Professional.

S’ha de recordar que aquesta assegurança no és obligatòria, però ÉS MOLT ACONSELLABLE pels professionals autònoms que no visen els seus treballs, i que és una despesa deduïble en l’exercici fiscal corresponent.

Pels que visen els seus treballs al Col·legi, ÉS OBLIGATORI LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE LA R.C.P.

Per més informació poseu-vos en contacte amb la Secretaria del Col·legi.

En compliment d’allò que es disposa en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Col·legi Professional de Delineants Projectistes i Tècnics Superiors en Desenvolupament de Projectes de Tarragona, (d’ara en endavant, “Col·legi”), l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu, estan en fitxers, el responsable dels quals és el ‘Col·legi’. Podràs exercir el teu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les teves dades personals, en els termes i en les condicions previstes a la LOPD, adreçant-te a la direcció de la Seu Social, C/. Apodaca nº 20, 1er, de 43004-Tarragona, o per el correu electrònic adjunt. Li demanem que comuniqui immediatament al “Col·legi” qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal, per que la informació que contenen els nostres fitxers, estiguin sempre actualitzats i no tinguin errors. així mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i dades recollides, son exactes i veraços.