EL COL·LEGI ESTÀ INTEGRAT A L'ASSOCIACIÓ
INTERCOL·LEGIAL DE CATALUNYA

COL·LEGI DE DELINEANTS PROJECTISTES I TÈCNICS SUPERIORS EN DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE TARRAGONA

FES SCROLL PER CONTINUAR

BENVINGUDA DEL DEGÀ

Aquesta web va obrir-se per primera vegada el 27 de juny de 1997, principalment de cara als col·legiats. Però també als tradicionals navegadors d’internet.

Han passat molts esdeveniments des d’aleshores i la web ha estat actualitzada en diverses oportunitats, sempre però intentant reflectir allò que podia tenir interès col·lectiu.

Si sou professional del ram ja sabeu quina és la tradicional tasca d’aquesta professió. Si ja esteu formant part de qualsevol col·legi, ja sabeu com són aquestes agrupacions col·legials.

 

En tot cas, considerant que pot accedir-hi qualsevulla persona immersa en la navegació internauta, voldria començar per exposar que els col·legis de Delineants es van constituir, fa més d’un quart de segle, per demarcacions territorials provincials, amb unes finalitats que trobareu en un altre apartat.

 

Com a Degà, us convido a entrar a la web i conèixer el que som uns tècnics amb una professió amb llarga història gràfica feta amb el traç a pols i emprant eines, avui potser desconegudes, com són l’escaire i cartabò, el compàs i el tiralínies, el llapis i la regla d’escales, el paper vegetal i la tinta xina. Aquestes eines, avui reconvertides, són ara una sola màquina, l’ordinador i uns programes de disseny que faciliten un treball més net, encara que sigui més impersonal.

 

Des d’aquesta plana voldria aprofitar per reivindicar la importància de la professionalitat i plena garantia en el treball, al mateix temps de fer palesa la necessària unió que hem de tenir, plegats, per assolir el reconeixement social del col·lectiu.

 

Amb una cordial salutació, personal i de la resta de la Junta de govern.

3
logoFusta
Correspondència a l’apartat de Correus, 632
43080, Tarragona
C/ Apodaca, 20, 1er
43004, Tarragona

El horari de secretaria És de 16:00 a 19:00 hores els dilluns i els dimecres